Ærlig talt!
Når Gro Harlem Brundtland sier: "For 20 år siden gikk det an å si at man var usikker på vitenskapen. I dag er det dypt uærlig og umoralsk å stille spørsmål ved alvoret i klimatrusselen.

Mange har misbrukt vitenskapelig tvil om klimautviklingen. De er heldigvis i ferd med å gi seg nå. De har holdt på i altfor mange år å stille spørsmål, mens rapportene fra klimapanelet* har blitt tydeligere og tydeligere. Jeg er glad for at folk slutter å snakke tøv. At vi derfor kan konsentrerer oss om oppgavene. Det er i ferd med å skje nå."

Da skjønner du vel at dette er politikk og ikke vitenskap!

Den tidligere utenriksministeren i Storbritannia Margaret Beckett har sagt: "Klimaskeptikere og terrorister må ikke slippe til i media!"

Her kan du lese ett kapittel av boka

 

Klimaet - vitskap og politikk. Av Per Engene og Göran Tullberg. ISBN 978-82-999196-1-6. Datakon 2013. Nynorsk. 144 sider.

Andre utgåve av boka er nettopp utkomme

Boka har fått mykje nytt stoff og tek for seg ein del naturlover for gassar, som viser seg å vera svært kontroversielle i forhold til tabloidmedia og dagens politikk. Det er meir enn merkeleg at kunnskap om dei naturlovene som var pensum på realgymnaset for femti år sidan, er bannlyste i klimadebatten i våre dagar.

Boka har mange diagram i fargar som viser alle målingar av vitskaplege data, også dei målingane som klimatologane har fjerna for at resultata deira skal passe med dagens politikk på området. Andre utgåve av boka er 50% større enn første utgåve.
Klimaet er ei faktabok, som politikarane burde lesa, men som dei ikkje vil at andre skal lesa! Her avslører vitskapen det som manglar i politikken.

Eksjournalist i VG, Ane Håbjørg, skriv: ”Takk for tilsendt manus – og ikke minst for engasjement i klimaforskningen og pedagogisk evne til å skille den fra tendensiøs klimapolitikk. Dette er en mangelvare i den tidvis opphetede offentlige klimadebatten. I så måte burde ditt manus være obligatorisk lesning.”

Professor i geologi, Svein B. Manum, skriv: ”Har lest din bok og bestiller fem eksemplarer. Bedre attest kan jeg ikke gi deg. Boka formidler et viktig budskap på en god måte til et norsk publikum. Den er velskrevet og bærer preg av at det står en god pedagog bak. En doktorgrad fra eller til har ingen betydning i denne sammenheng. Det er ganske imponerende hva dere har fått med av de ulike sidene ved klimasaken, og disposisjonen er god.”


Now availble in English. May be ordered from LULU


Navn
Adresse
Postnummer
Poststed
e-post
Telefon
Mobil
Antall bøker

Boka koster kr. 296,- pr stk (inkl. porto)

Den er lettlest og meget interessant!

Etter at du har lest den skjønner du at mye av det som står i avisene og det du ser på TV er tatt ut av løse lufta!

Der er det mer politikk enn vitenskap!

Dette er boka som startet Klimarealistene!

 

Utgitt av Datakon, 3800 Bø i Telemark
Selges av Sinus Software & Design ANS, Oslo


Vil du vite mer om klimaet?

Besøk